dinsdag 11 mei 2010

Veiligheid wordt werkelijkheid

It's an argument for school.

Vanaf het begin van 2011 wordt het begeleidend rijden ingevoerd als het aan de minister van Verkeer en Waterstaat ligt. Bij het begeleidend rijden mogen jongeren vanaf hun 17de verjaardag hun rijbewijs halen en tot de 18de verjaardag rijden met een begeleider. Deze begeleider geeft geen instructie, maar adviseert, ziet toe op de uitvoering van de rijtaak en schat in wanneer de complexiteit van het verkeer op een gegeven moment de vaardigheden van de beginner te boven gaat. Het doel hiervan is om jongeren bewuster in het verkeer bezig te laten zijn en om ongelukken te voorkomen. In onze buurlanden is het positieve effect hiervan al aangetoond. In Duitsland is bijvoorbeeld gebleken dat bestuurders die tot hun achttiende onder begeleiding hebben gereden, 30% minder ongelukken veroorzaken dan jonge bestuurders die niet onder begeleiding hebben gereden. Daarnaast zijn er nog 20% minder overtredingen en rijden de jonge bestuurders minder vaak onder invloed van alcohol en drugs. In Zweden is in 1993 de leeftijd voor begeleid rijden verlaagd van 17,5 naar 16 jaar, waarbij de leeftijd voor het zelfstandig rijden 18 jaar bleef. Over een periode van twee jaar is het ongevallenrisico van de groep die onder begeleiding reed gedaald met 40%. Niet alleen de veiligheid in het verkeer wordt verbeterd, ook is het prettig om op jonge leeftijd al te kunnen rijden in een auto. Omdat je beduidend meer vaart maakt dan op een fiets is het in het begin even wennen, maar zoals het spreekwoord luidt: jong geleerd is oud gedaan. Volgens de anti hyves (ja, die is er!) wordt het er niet beter van, maar juist slechter en gevaarlijker. Dit omdat politieagenten niet kunnen zien of degene achter het stuur al 18 is, waardoor er 17-jarigen die er ouder uitzien toch alleen gaan rijden en 21-jarigen die er jonger uitzien telkens van de weg worden afgeplukt om gecontroleerd te worden of zij wel 18 zijn. Hierdoor zouden er meer ongelukken komen, maar is dat waar? Gaat de politie dan ineens meer controleren op de leeftijd van de automobilisten? Dat lijkt mij niet. Daarbij hebben de 17-jarige die toch zonder toezicht gaan rijden zelfvertrouwen genoeg om verantwoord mee te kunnen delen aan het verkeer. Uiteindelijk zal de wet alleen maar voor meer veiligheid zorgen. Nu maar hopen dat minister Eurlings deze wet door de Tweede Kamer krijgt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten